Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská výstava psů

Máte doma pejska s průkazem původu? Jste ostřílený vystavovatel nebo jste ve vystavování psů úplný nováček? Právě pro Vás je tu devátý ročník Krajské výstavy, kterou pro Vás pořádá Kynologický klub Černčín v zámeckém parku ve Slavkově u Brna 25.4. 2020.  Více informací najdete na https://www.kvpvyskov.cz/

 

9. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV 

 

pro všechna plemena FCI, neuznaná plemena a národní plemena, mimo NO

spojená se SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU českých horských psů (s titulem CAC, CAJC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOS, BOB)

sobota 25. 4. 2020 Slavkov u Brna – zámecká zahrada zámku Slavkov u Brna

 

 

 

Program výstavy: 

   

od 8:00              Přejímka psů              

9:15 - 9:25           Zahájení výstavy                 

9:30 - 13:30         Posuzování v kruzích

14:30 - 16:00        Závěrečné soutěže

 

Změna časů v programu vyhrazena.

 

Uzávěrka přihlášek:

 

I. uzávěrka:              07.02.2020 posunuto na 14.2.2020

II. uzávěrka:           06.03.2020    posunuto na  13.3.2020

III. uzávěrka:         27.03.2020

 

 

Třídy:

 

 

 

 

třída štěňat

4 - 6 měsíců

třída dorostu

6 - 9 měsíců

třída mladých

9 - 18 měsíců

mezitřída

15 - 24 měsíců

třída otevřená

od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly

třída pracovní

od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou (nutno doložit certifikátem ČMKU nebo organizací tomu oprávněnou)

třída vítězů

od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých

třída čestná 

od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých 
Zadává se známka a pořadí, bez nároku na titul.

třída veteránů

od 8 letV každé třídě se zadává  známka a pořadí, titul není nárokový.

Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu o složených zkouškách, pro třídu vítězů  a třídu čestnou fotokopii získaného ocenění - nebude-li doklad přiložen, bude jedinec automaticky zařazen do třídy otevřené! Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

 

Tituly:

 

Vítěz třídy mladých, Vítěz mezitřídy, Vítěz třídy otevřené, Vítěz třídy pracovní, Vítěz třídy vítězů, Vítěz třídy veteránů, Vítěz třídy čestné, Krajský vítěz

 

Pro speciální výstavu platí tituly dle výstavního řádu ČMKU (CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Nejlepší z opačného pohlaví – BOS, Vítěz plemene - BOB).

 

Udělení titulů není nárokové, může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců. V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.

 

!Při neúčasti v závěrečných soutěžích nárok na věcnou cenu odpadá!

 

 

Soutěže: 

* platí pro plemena český horský pes

 

 

 

Mladý vystavovatel - Juniorhandling

Věková kategorie:
I. od 9 - 13 let
II. od 13 - 17 let

soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy  s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno; rozhodčí bude posuzovat správné a typické předvedení pro to které plemeno a spolupráci mezi dítětem a psem, nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt; Získané hodnocení se bodově nezapočítává do celostátní soutěže o nejlepšího mladého vystavovatele roku. Podmínky soutěže jsou zveřejněny ve výstavním řádu ČMKU; určuje se pořadí prvních tří nejlepších mladých vystavovatelů z každé skupiny

Nejlepší chovatelská skupina

přihlášené skupiny musí být min. tří-členné a max. pěti-členné, stejného plemene, pocházející z vlastního chovu, pocházející z různých spojení (min. od dvou různých matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni, včetně FCI neuznaných plemen, tito jedinci nemusí být v majetku chovatele; určuje se pořadí prvních tří nejlepších skupin

Nejhezčí pár psů

do této soutěže může vystavovatel přihlásit psa a fenu stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou oba  v majetku jednoho majitele nebo stejných spolumajitelů, spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v PP; určuje se pořadí prvních tří nejhezčích párů

Nejlepší štěně

do soutěže nastupují jedinci  ocenění známkou "velmi nadějný 1" ve třídě štěňat, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších štěňat

Nejlepší dorost

do soutěže nastupují jedinci  ocenění známkou "velmi nadějný 1" ve třídě dorostu, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších dorostenců

Nejlepší mladý

do soutěže nastupují jedinci  ocenění titulem "Vítěz třídy mladých" resp. „CAJC“*, rozděleni dle pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších mladých psů a fen

Nejlepší veterán

do soutěže nastupují jedinci, kteří na výstavě získali titul "Vítěz třídy veteránů" resp. „výborný 1 ze tř. vet.“*,  rozděleni dle pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších psů a fen veteránů

Nejlepší pes národních a FCI dosud neuznaných plemen

do soutěže nastupují jedinci národních a FCI dosud neuznaných plemen s titulem "Krajský vítěz" resp. „Vítěz spec. výstavy pes/fena“*, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších z neuznaných FCI plemen 

Nejlepší ze skupiny FCI

do soutěže nastupují jedinci ocenění titulem "Krajský vítěz" nebo „Vítězové speciální výstavy pes/fena“* dle jednotlivých skupin FCI, bez rozdílu pohlaví; určuje se pořadí prvních tří nejlepších z jednotlivých skupin FCI

Vítěz výstavy

o titul "Vítěz Vyškova" soutěží vítězové jednotlivých skupin FCI a FCI dosud neuznaných plemen

Nejlepší ze třídy čestné

do soutěže nastupují jedinci ocenění ve třídě čestné známkou "Výborný 1" určuje se pořadí prvních tří nejlepších ze třídy čestné

 

 

Ceny:  

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek a diplom. Jedinci s oceněním "Velmi nadějný" a "Nadějný"  obdrží kokardu ve výstavní kanceláři, vítězové třídy mladých obdrží medaili ve výstavní kanceláři, Krajští vítězové kokardu rovněž ve výstavní kanceláři.  Vítězové závěrečných soutěží obdrží ceny v závěrečném kruhu.

 

 

Vítězové závěrečných soutěží:

 • "Mladý vystavovatel - Juniorhandling"  - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší chovatelská skupina" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejhezčí pár psů" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné cen
 • "Nejlepší štěně" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší dorost" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší mladý" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší veterán" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší ze třídy čestné" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší FCI dosud neuznaných plemen" - jedinci na prvních třech místech obdrží plaketu, kokardu, věcné ceny
 • "Nejlepší ze skupiny FCI" - jedinci na prvních třech místech obdrží plaketu, kokardu, věcné ceny
 • "Vítěz výstavy (Vítěz Vyškova)" - jedinci na prvních třech místech obdrží pohár, kokardu, věcné ceny

 

 

Rozhodčí: 

 

Pozvání k  posuzování Krajské výstavy přijali:     

 

Antonín Karban

Leoš Jančík

Lenka Frnčová

Andras Polgar

 

- rozhodčí budou rozděleni dle aprobací a počtu přihlášených psů

 

 Pozvání k posuzování SPECIÁLNÍ VÝSTAVY českých horských psů přijal:

Andras Polgar

    

Rozhodčí je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který nastoupil do kruhu opožděně. Rozhodčí postupují při posuzování dle platných standardů FCI a řádu ČMKU.

 

Změna rozhodčích (ev. doplnění dalších rozhodčích) vyhrazena!

Zápis do průkazu původu se provádí ve výstavní kanceláři, ale není povinný

 

Doklady k účasti na výstavě: 

  

1.  Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz  vydán (pro třídu štěňat a dorostu)                                           

2.  Očkovací průkaz psa nebo pas pro malá zvířata (pet passport)
3. Vstupní list

 

 

Veterinární podmínky:  

- psi musí být očkováni  proti vzteklině dle platných předpisů - všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, za což odpovídá jejich majitel

- psi z ČR musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU psa, ve kterém je uveden majitel

- platí pro VŠECHNY PSY přihlášené na výstavu! Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou viz. výše.

Od 01.03.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Pes s kupírovanýma ušima tedy nemůže být ani vpuštěn do areálu konání kynologické akce (výstavy)!

Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu.

 

 

 

Všeobecná ustanovení: 

 Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří v den výstavy dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě posouzeni. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru. Z výstavy se vylučují: psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje, dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem nebo psům. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Je zakázáno hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling). Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k vrácení výstavního poplatku V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy kvpvyskov.cz Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům než k organizaci a propagaci dané výstavy (viz. GDPR) a nebude je poskytovat dalším osobám.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

 

Prospěch a blaho psů musí být nejvyšší prioritou na všech výstavách

 

 

 

Protesty:  

 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest se podává písemně,  současně se složením jistiny 900 Kč a to pouze v průběhu výstavy (do ukončení posuzování v kruzích). Protest podaný po skončení posuzování se neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

  

PŘIHLÁŠKA

 

Přihlašovat se lze přes www.dogoffice.cz (přihlašování prozatím nefunkční, o začátku přihlašování budeme informovat) nebo lze zaslat na adresu:

 

Ludmila Fialová

Lipoltice 25

53364

 

Přihláška ke stažení: prihlaska_2020 (1).doc

 

 

Důležitá upozornění

 

 

 • Přihlášky zaslané poštou musí být zaslány DOPORUČENĚ,  vyplněné STROJOVĚ nebo čitelné HŮLKOVÝM PÍSMEM
 • Přihlášky zaslané e-mailem NEBUDOU PŘIJATY!
 • K přilhášce na výstavu je nutno doložit doklad o zaplacení výstavního poplatku, oboustrannou kopii průkazu původu psa - platí pro všechny psy přihlášené na výstavu (vyjímku mohou tvořit štěňata + dorost, kteří PP ještě vydaný nemají).
 • Po zadání přihlášky on-line MUSÍ na e-mail vystavovatele PŘIJÍT OBRATEM POTVRZENÍ o registraci přihlášky (vč. případně přihlášených soutěží), pokud email nepřijde - přihlášení neproběhlo !!!  Pozor na zadání správné e-mailové adresy.
 • Pro třídu pracovní je nutno doložit platný certifikát o vykonané zkoušce.
 • Neúplné přihlášky, tzn. chybí doklad o zaplacení, chybí oboustranná kopie PP nebo je kopie PP nečitelná, NEBUDOU PŘIJATY! (fotky z fotoaparátu nezasílejte).
 • Kopie certifikátu pro třídu pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů pro třídu vítězů čestnou.
 • Úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II. uzávěrky za poplatek 100 Kč.
 • Přeřazování psa na výstavě z třídy do třídy jako NOVÝ POŽADAVEK vystavovatele není možné.
 • Změna třídy je možná do termínu II. uzávěrky, poté do data III. uzávěrky za poplatek 100 Kč a to pouze 1x.
 • Přijetí bude potvrzeno vstupním listem v menu nejpozději 5 dnů před výstavou.
 • Neobdrží-li vystavovatel vstupní list, je třeba se o důvodu informovat u pořadatele výstavy. 
 • Vstupní list platí jako vstupenka pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.
 • Pro poskytování informací využívejte e-mail kvpvys@seznam.cz. Tento e-mail slouží k poskytování informací, NE K ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK.

 

Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle plemene a pohlaví. Není-li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení do správné třídy tak, jak jste uvedli v přihlášce. 

PLATBA:

 

 I. uzávěrka: 07.02.2020   II. uzávěrka: 06.03.2020  III. uzávěrka: 27.03.2020

 

 

 Ceník pro účastníky Krajské výstavy psů Vyškov

 

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.uzávěrka

za 1. psa včetně katalogu

450,- Kč

550,- Kč

600,- Kč

za dalšího psa (bez katalogu)

400,- Kč

500,- Kč

550,- Kč

třída štěňat, dorostu, veteránů, čestná


250,- Kč


350,- Kč


450,- Kč

soutěže (Nej.pár, Chov.sk., Ml. vystavovatel)


200,- Kč


250,- Kč


300,- Kč

 

 

Ceník pro účastníky Specialní výstavy českých horských psů

 

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.uzávěrka

za 1. psa včetně katalogu

550,- Kč

650,- Kč

700,- Kč

za dalšího psa (bez katalogu)

500,- Kč

600,- Kč

650,- Kč

třída štěňat, dorostu, veteránů


350,- Kč


450,- Kč


550,- Kč

 

            Pro rozlišení plateb při první, druhé a třetí uzávěrce rozhoduje datum podání přihlášky. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Při vystavování více psů nemůže být pes ve třídě štěňat, dorostu, veteránů považován při platbě za prvního psa. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je zcela shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. 

 

Platbu proveďte převodem na účet.

 

číslo účtu:           255585872/0300 

 

- variabilní symbol uveďte číslo vašeho mobilního telefonu uvedeného na přihlášce,

- do poznámky napište své jméno a příjmení

 

Pro zahraniční účastníky:

 číslo účtu:           255585872/0300 

IBAN         CZ2703000000000255585872

SWIFT      CEKOCZPP

 

 

 

 

 

Inzerce v katalogu:

 

 

pro jednotlivce

pro firmy

1 strana A5 (chovatelský inzerát)

350,- Kč

700,- Kč

1 strana A5 (ostatní inzeráty)

550,- Kč

900,- Kč

1/2 strany A5 (chovatelský inzerát)

200,- Kč

400,- Kč

1/2 strany A5 (ostatní inzeráty)

350,- Kč

700,- Kč

 

Inzeráty je nutné podat do data poslední uzávěrky na email kvpvys@seznam.cz

Prodejní stánky na výstavě pouze předem dohodnuté!


Více zde: https://kvpvyskov.cz/

 

Výstavu pořádá a připravuje:

Kynologický klub Černčín, www.kkcerncin.estranky.cz

 

Ředitel výstavy:

Mgr. Fialová Ludmila

tel: 777887456

 

Kontakty:

 

Přihlášky: 777887456 -  Mgr. Ludmila Fialová

Platby: 739367973 - Bc. Jaroslava Havlová

Info o místě konání, parkování, zázemí při akci: 737408896 – Pavel Pitron